Fyzická ostraha objektu a recepční služby

Fyzická ostraha vychází z rozboru stávající konkrétní situace a zpracované objektové bezpečnosti, obsahující riziková místa, návrhy na řešení snížení nákladů při zvýšení bezpečnosti.

 • zabránění vstupu a vjezdu do objektu nepovolaným osobám

 • podání základních informací o službách a jejich rozmístění v objektu

 • zabránění páchání trestné činnosti a zajištění pachatelů

 • zajištění klíčového režimu 

 • recepční služba v objektech objednatele zaměstnanci se znalostí minimálně jednoho světového jazyka

 • obchůzková služba s využitím systému obchůzkové kontroly TouchGuard – na vyžádání objednatele možno se služebním psem

 • kontrola vývozních dokladů, soustředěných na stanovištích ostrahy a jejich porovnání s doklady z oddělení expedic

 • kontrola bezpečnostních předpisů objednatele, jejich dodržování zaměstnanci objednatele, případnými nájemci a návštěvami

 • obsluha silniční váhy

 • činnost operativní skupiny, provádějící vyhledávání a vyšetřování přestupků, které následně zpracované předá zástupci objednatele

 • doprovody a převozy finančních hotovostí a cenin, činnost provádějí proškolení zaměstnanci ozbrojeni krátkou střelnou zbraní

Společnost je pojištěna na 800 mil. Kč

KONTAKTY

Moravia Security a.s.
Průmyslová 725
739 65 Třinec – Konská

IČ: 27835481
DIČ: CZ27835481

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 3981

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-1539050217/0100

AKTUALITY

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

Společnost hledá nové pracovníky na pozici uklízeč - šatnář

Modernizace střelnice Třinec

Modernizace střelnice Třinec

V letošním roce proběhla modernizace střelnice Třinec na Borku.