WHISTLEBLOWING

Co je whistleblowing

Whistleblowing je termín používaný pro jednání, kdy jednotlivec-oznamovatel informuje svého zaměstnavatele o protiprávním nebo neetickém jednání, kterého se dopustila jiná osoba na pracovišti nebo v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.  

Oznamování podezření z možného protiprávního jednání chrání hodnoty naší společnosti. Umožňuje včas identifikovat problémy, zamezit nevhodnému jednání, ale i snižovat náklady související s nápravnými kroky. Oznamovací systém současně chrání anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.

 

Způsoby podání oznámení

Pokud máte informace o tom, že došlo nebo má dojít ve společnosti k možnému protiprávnímu jednání, můžete podat oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů:

  1. a) v listinné podobě poštou,
  2. b) elektronicky prostřednictvím e-mailu,
  3. c) telefonicky prostřednictvím tel. linky, nebo
  4. d) osobně (ústně) na adrese Pověřené osoby.

Oznámení lze učinit také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR na stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/.

Při podání oznámení uveďte své jméno, příjmení a datum narození nebo jiný identifikační znak k ověření totožnosti. V opačném případě Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními! Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.

 

Oznámení v listinné podobě

Oznámení můžete podat v listinné podobě poštou na adresu Pověřené osoby

Moravia Security, a.s. pro oblast Morava

Bc. Marián Viochna

Průmyslová 725

739 61 Třinec - Konská

 

Třinecké železárny, a.s. pro oblast Čechy

Vít Kováč

Třinecká 733

272 01 Kladno - DříňZásilku prosím označte nápisem „Důvěrné, pouze k rukám Příslušné osoby“ nebo jiným obdobným textem „whistleblowing“ apod.

 

Oznámení můžete podat také elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: oznameni-moraviasecurity@seznam.cz

 

Oznámení podané po telefonu

K podání oznámení formou hlasové zprávy využijte stávající telefonní linky. 

pro oblast Morava 

558 533 046 v době od 06.00 - 14.00 hod.

jedná se o paralelní linku, vyžadujte Příslušnou osobu Bc. Marián Viochna

pro oblast Čechy 

558 538 506 v době od 06.30 – 15.00 hod.

Oznámení podané osobně (ústně)

Oznámení můžete podat také osobně (ústně) Příslušné osobě, a to po předchozí písemné nebo telefonické žádosti. Oznámení Vám bude umožněno podat do 14 dnů ode dne, kdy o osobní jednání požádáte, a to Příslušné osobě na adrese:

Moravia Security, a.s. pro oblast Morava

kancelář Operativní skupina

Bc. Marián Viochna

Závodní 818

739 61 Třinec - Staré Město

 

Třinecké železárny, a.s. pro oblast Čechy

Vít Kováč

velitel objektu Kladno

Třinecká 733

273 43 Buštěhrad

Společnost Moravia Security, a.s. upozorňuje, že ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až 50.000,- Kč.

Společnost je pojištěna na 800 mil. Kč

KONTAKTY

Moravia Security a.s.
Průmyslová 725
739 65 Třinec – Konská

IČ: 27835481
DIČ: CZ27835481

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 3981

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-1539050217/0100

AKTUALITY

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

Společnost hledá nové pracovníky na pozici uklízeč - šatnář

Modernizace střelnice Třinec

Modernizace střelnice Třinec

V letošním roce proběhla modernizace střelnice Třinec na Borku.